Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
237design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 237design, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 237design verstrekt.

237design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw bestelgegevens (maat / opdruk / etc.)Voor- en achternaam
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer bij een bestelling

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@237design.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM 237design GEGEVENS NODIG HEEFT
237design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan 237design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van door u bestelde goederen en/of diensten.

237design analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 237design volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. 237design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG 237DESIGN GEGEVENS BEWAART
237design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er wel een overeenkomst meet u tot stand komt worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw bestelling in elk geval 7 jaar bewaard om te kunnen voldoen aan de eisen van de belastingdienst.

DELEN MET ANDEREN
237design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting! Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 237design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK / COOKIES
U krijgt bij het openen van de site, in het scherm een melding dat wij cookies gebruiken. U kunt kiezen om deze toe te staan en kunt de site gebruiken. Indien u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, kunt u deze toestemming intrekken door de cookies via uw browser menu te verwijderen. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Wij verwijzen naar de gebruiksaanwijzing van uw browsersoftware, hoe u dit het best kunt doen. Mocht u op een later moment onze site toch willen gebruiken, kunt u de cookies alsnog accepteren.

Zie voor een toelichting over Cookies: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de website van 237design worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 237design gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

237design maakt echter ook gebruik van derde partijen die uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen en mogelijk informatie opslaan. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. De derde partijen software bestaat uit website plugin’s, Facebook, Instagram en bij het versturen van mobiele berichten buiten deze site, onder andere, Whatsapp.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
237design neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 237design) tussen zit.

RECLAME en E-MAIL
237design verstuurt geen nieuwsbrieven of reclame per E-mail. ook niet als u cookies op de site toestaat. Wij nemen alleen contact met u op als u daar zelf om heeft gevraagd of omdat u een bestelling heeft geplaatst.

GOOGLE ANALYTICS
237design maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van 237design bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan 237design te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 237design heeft hier geen invloed op.237design heeft Google geen toestemming gegeven om via 237design verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

RECAPTCHA
237design maakt gebruik van Google reCAPTCHA ter beveiliging van onze site.
Op basis van het gedrag van een websitebezoeker (scrollen, klikken, snelheid van invullen, etc.) en andere factoren (IP-adres, eerder geplaatste cookies, etc.) krijgt dit gedrag een risicoscore. Uit de risicoscore maakt Google vervolgens op of of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een spambot.
Google reCAPTCHA v3 is onzichtbaar. Je ziet dus geen captcha op je website. De techniek, voor zover deze relevant is voor de privacy van de bezoeker, is hetzelfde als bij reCAPTCHA v2. ReCAPTCHA verzamelt dus persoonlijke informatie van gebruikers om te bepalen of het gaat om een mens of een robot.

WELKE INFORMATIE VERZAMELT reCAPTCHA
Als eerste controleert reCAPTCHA of er al eerder een cookie van Google is geplaatst op de computer. Vervolgens wordt er een reCAPTCHA cookie toegevoegd aan de browser van de gebruiker en er wordt een volledige snapshot gemaakt van het browservenster. Elke pixel wordt daarbij vastgelegd. Voor een goede anaylse verzamelt Google browser- en gebruikersinformatie en deze omvat onder andere:

 • Alle cookies die Google in de afgelopen 6 maanden heeft geplaatst op het systeem van de gebruiker
 • Hoeveel muisklikken de gebruiker in het browservenster heeft gemaakt (of heeft aangetikt als het gaat om een aanraakapparaat)
 • Het scrolgedrag van de gebruiker
 • Het CSS van de webpagina
 • De systeemdatum en -tijd van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Of de gebruiker op dit moment is ingelogd in diens Google account
 • De ingestelde taal van de browser van de gebruiker
 • Alle invoegtoepassingen die in de browser van de gebruiker zijn geïnstalleerd
 • Alle Javascript-objecten
 • De snelheid waarmee de gebruiker het formulier invult

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@237design.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BEVEILIGEN
237design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 237design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 237design
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 237design op via info@237design.nl.

KLACHT INDIENEN
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

www.237design.nl is een website van 237design.
237design is gevestigd aan de Tulpenlaan 28, 7315BX te Apeldoorn.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 72742879
Telefoon: 06-51650325
E-mailadres: info@237design.nl

© 237design.nl 2020